NAŠA MISIJA

 

Studentska revija za privredno pravo je online publikacija koja izlazi dva puta godišnje i koju uređuju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Revija je nastala jeseni 2010 godine, kao rezultat saradnje profesora Ekonomskog prava prof. dr Tatjane Jovanić i studenata koji su pohađali stručnu grupu iz Ekonomskog prava u akademskoj 2010/2011 godini. Pored radova koje pišu studenti, revija objavljuje analize i komentare usvojenih propisa i sudskih odluka. Redakciju čine uglavnom studenti osnovnih studija. Oni analiziraju prispele radove, a posle provere kvaliteta rada i podesnosti teme, rad se po pravilu šalje istaknutom pravniku na recenziju. Revija prima radove studenata osnovnih, master i doktorskih studija, iz Srbije i inostranstva.

Ovo je prvi pravni časopis koji uređuju studenti u Srbiji, koji je kao takav uticao na pojavu sličnih revija u regionu. Ipak, ovaj časopis ima neke dodatne vrednosti, pored svog osnovnog cilja a to je promovisanje studentskog doprinosa akademskoj misli. Svrha revije je da se nadareni studenti transformišu od pasivnih studenata prava u aktivne tvorce studentskih radova i aktera promena u društvu. Šestogodišnje postojanje pokazalo je da objavljivanje rada nije samo potvrda kvaliteta nekog pojedinačnog rada, već se i povećavaju šanse za obavljanje praksi i nalaženje posla. Uspešne priče studenata autora jasno ukazuju na činjenicu da je Revija postala i jedan od instrumenata za promociju meritokracije u Srbiji kao društvu u tranziciji.

 

Redakcija (akademska 2013/14)

 

Redakcija (akademska 2013/14)


Redakcija nastoji da učini Reviju korisnom publikacijom i to ne samo u cilju razvoja učenja i mogućnosti mladih pravnika da objavljuju svoje radove, već razvijajući i širu misiju i priznatu dodatnu vrednost, uključivanjem studenata kao aktera promena u društvu, šire od univerzitetske zajednice. Specijalni odnosno tematski brojevi Revije su rezultat tematskih grupnih istraživanja, u kojima učestvuju studenti osnovnih i postiplomskih studija, koji kroz metakognitivne problemski orijentisane strategije daju konkretne predloge u procesu nastanka javnih politika u Srbiji. Studenti imaju ulogu eksperata i, kroz grupna istraživanja ulaze u partnerstvo sa državnim institucijama/javnom upravom, praveći tematske studije kao input u procesu regulacije – naročito u fazi analize javnih politika.

Pored redovnih brojeva, do sada su objavljena tri tematska broja. Prvi je bio posvećen institucionalnom okviru državnih tela nadležnih za zaštitu potrošača u Evropi, pripremljen za potrebe projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ koji je finansirala EU, a čiji je korisnik bilo Ministarstvo unutrašnje i spoljnje trgovine. Radeći istraživanja, studenti su indirektno učestvovali u izradi Nacionalne strategije zaštite potrošača 2013-2017. Drugi tematski broj bio je zapažen i pohvaljen. Studenti su pomogli Pregovaračkom timu Vlade Republike Srbije za vođenje pregovora sa EU, u okviru pregovaračkog poglavlja 4 – slobodno kretanje kapitala. Analiza koju su napravili za potrebe Uprave za poljoprivredno zemljište o regulatornim režimima za sticanje svojine nad poljoprivrednim zemljištem od strane stranaca u mnogim zemljama EU i nekoliko evropskih zemalja van granica EU, pripremljena je od strane dvadeset i pet studenata. Ovaj specijalni broj praćen je dokumentarnim filmom koji su producirali sami studenti na ovu temu (objavljen na YouTube i promovisan kroz društvene mreže), gde su, jednostavnijim jezikom od pravničkog, objašnjene opcije javne politike u liberalizaciji režima vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem. Studija je doprla do mnogih udruženja poljoprivrednih proizvođača, kao i do poslanika u Narodnoj skupštini, od kojih su je neki upotrebili za predlaganje amandmana na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Treći tematski broj pripremljen je za potrebe Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i telekomunikacija, i predstavlja studiju o nepoštenoj poslovnoj praksi, čiji je cilj da pomogne trgovcima u naporima da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i da se potrošači informišu o tome kako da razlikuju poštene od nepoštenih poslovnih praksi. Objavljen je na zvaničnoj stranici Vlade/Ministarstva posvećenoj zaštiti potrošača i podržan od strane potrošačkih organizacija. Četvrti tematski broj, čija je izrada u toku, posvećen je otvorenim pitanjima u regulaciji toplana odnosno daljinskog grejanja.