Studentska revija za privredno pravo je stručno-naučni pravni časopis koji uređuju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posvećen pravnim aspektima privrede. To nije samo časopis u kome se objavljuju studentski radovi, već ujedno i prvi pravni časopis u Srbiji koju uređuju studenti i jedan od prvih takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Revija je osnovana sa vizijom da doprinos studenata akademskoj misli može da bude značajan, i da mlade pravničke umove ne treba potcenjivati. Cilj Revije je zato da transformiše talentovane studente iz pasivnih studenata prava u aktivne tvorce akademskih radova. Iako je Revija primarno orijentisana na dodiplomske studije, objavljuju se i radovi studenata master i doktorskih studija iz Srbije i inostranstva.

 

selr sajam

 


 

mancester

REVIJA PREDSTAVLJENA NA BRITISH CONFERENCE OF UNDERGRATUATE RESEARCH

 

Revija je predstavljena na British Conference of Undergraduate Research, održanoj 22. i 23. Marta 2016. godine u Mančesteru, na Metropolitan univerzitetu Mančester. Na ovoj konferenciji, koja se svake godine održava na drugom univerzitetu, predstavljena su istraživačka dostignuća studenata britanskih fakulteta u domenu prirodnih i društvenih nauka, kao i časopisi koji objavljuju istraživanja studenata osnovnih studija. Među nekoliko predstavnika van okvira Velike Britanije, Reviju su predstavili apsolvent Nevena Milošević i prof. dr Tatjana Jovanić. Nevena Milošević govorila je o svom iskustvu urednika za izdanja i koordinatora izrade jednog od tematskih brojeva. Kao učesnik seminara “Ohrabrivanje dodiplomskih istraživačkih projekata”, prof. dr Tatjana Jovanić kao glavni i odgovorni urednik Revije govorila je o konceptu zajedničkih istraživačkih poduhvata (collaborative research) i izazovima organizacije tematskih istraživanja, na primerima tri objavljena tematska broja, kao i četvrtom broju čija je izrada u toku.

 


 

studio B

OBJAVLJEN TREĆI TEMATSKI BROJ

 

Studenti master programa POGESTEI TEMPUS Master in European Integration koji su pohađali predmet EU Consumer Law and Policy, izradili su brošuru "Zaštita prava potrošača u slučajevima nepoštene poslovne prakse u Srbiji", treći tematski broj Revije. Imajući u vidu da je pojam nepoštene poslovne prakse još uvek nedovoljno poznat kako prosečnom potrošaču tako i prosečnom trgovcu u Srbiji, osnovni cilj je bio se izradi brošura koja će razumljivim jezikom i kroz mnoštvo primera detaljnije objasniti pojam nepoštene poslovne prakse i kako se ona može ispoljiti, kako bi bila dostupna i laka za razumevanje svim ciljnim grupama. Značaj ove brošure prepoznala je i ugledna advokatska kancelarija Gecić Law, koja je finansijski podržala njenu izradu. Brošura je predstavljena i na TV Studio B. Pogledajte nas na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=A3xtjxeQKY8

 


 

subotica

USPEH NAŠEG TEMATSKOG BROJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 

Drugi tematski broj Studentske revije za privredno pravo posvećen uporednopravnoj analizi režima sticanja svojine na poljoprivrednom zemljištu, objavljen krajem 2014. godine i pripremljen u dogovoru sa Upravom za zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, doživeo je veliki uspeh. Ova publikacija poslužila je i kao input u izradi izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kao inicijalna pravna studija za potrebe Pregovaračke grupe 4 - Sloboda kretanja kapitala. Radi lakšeg razumevanja šire javnosti, napravljen je i video zapis prezentacije broja koji je dostupan na našem Youtube kanalu. Kako je tema i sada veoma aktuelna, predstavnici Redakcije gostovali su na TV B92, o nama se pisalo u Politici i drugim dnevnim novinama, a urednik ovog izdanja učestvovala je kao najmlađi govornik na Poljoprivrednom forumu u Subotici.