Studentska revija za privredno pravo je stručno-naučni pravni časopis koji uređuju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posvećen pravnim aspektima privrede. To nije samo časopis u kome se objavljuju studentski radovi, već ujedno i prvi pravni časopis u Srbiji koju uređuju studenti i jedan od prvih takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Revija je osnovana sa vizijom da doprinos studenata akademskoj misli može da bude značajan, i da mlade pravničke umove ne treba potcenjivati. Cilj Revije je zato da transformiše talentovane studente iz pasivnih studenata prava u aktivne tvorce akademskih radova. Iako je Revija primarno orijentisana na dodiplomske studije, objavljuju se i radovi studenata master i doktorskih studija iz Srbije i inostranstva.

 

selr sajam

 


promocija nis

PREDSTAVLJEN ČETVRTI TEMATSKI BROJ POSVEĆEN REGULACIJI SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača Regionalna privredna komora u Nišu je u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošača ,,FORUM", JKP ,,Medijana Niš" i Poslovnim udruženjem komunalnih delatnosti “KOMDEL" 16. marta organizovala okrugli sto na temu: ,,Interesi potrošača u tranformaciji i privatizaciji komunalnih preduzeća". Okruglom stolu je prisustvovala i redakcija Studentske revije za privredno pravo. Predstavljen je novi specijalni broj, koji će uskoro biti objavljen, pod nazivom ,,Regulatorni okvir snabdevanja stanovništva toplotnom energijom". Student treće godine Petar Blagojević je u svojstvu člana Redakcije predstavio brojne teme interesantne kako potrošačima, tako i kreatorima javnih politika, na prvom mestu organima lokalnih samouprava. Predstavljanje broja je izazvalo velika interesovanja predstavnika pomenutih organizacija

 


 

 

mancester

REVIJA PREDSTAVLJENA NA BRITISH CONFERENCE OF UNDERGRATUATE RESEARCH

 

Revija je predstavljena na British Conference of Undergraduate Research, održanoj 22. i 23. Marta 2016. godine u Mančesteru, na Metropolitan univerzitetu Mančester. Na ovoj konferenciji, koja se svake godine održava na drugom univerzitetu, predstavljena su istraživačka dostignuća studenata britanskih fakulteta u domenu prirodnih i društvenih nauka, kao i časopisi koji objavljuju istraživanja studenata osnovnih studija. Među nekoliko predstavnika van okvira Velike Britanije, Reviju su predstavili apsolvent Nevena Milošević i prof. dr Tatjana Jovanić. Nevena Milošević govorila je o svom iskustvu urednika za izdanja i koordinatora izrade jednog od tematskih brojeva. Kao učesnik seminara “Ohrabrivanje dodiplomskih istraživačkih projekata”, prof. dr Tatjana Jovanić kao glavni i odgovorni urednik Revije govorila je o konceptu zajedničkih istraživačkih poduhvata (collaborative research) i izazovima organizacije tematskih istraživanja, na primerima tri objavljena tematska broja, kao i četvrtom broju čija je izrada u toku.

 


 

studio B

OBJAVLJEN TREĆI TEMATSKI BROJ

 

Studenti master programa POGESTEI TEMPUS Master in European Integration koji su pohađali predmet EU Consumer Law and Policy, izradili su brošuru "Zaštita prava potrošača u slučajevima nepoštene poslovne prakse u Srbiji", treći tematski broj Revije. Imajući u vidu da je pojam nepoštene poslovne prakse još uvek nedovoljno poznat kako prosečnom potrošaču tako i prosečnom trgovcu u Srbiji, osnovni cilj je bio se izradi brošura koja će razumljivim jezikom i kroz mnoštvo primera detaljnije objasniti pojam nepoštene poslovne prakse i kako se ona može ispoljiti, kako bi bila dostupna i laka za razumevanje svim ciljnim grupama. Značaj ove brošure prepoznala je i ugledna advokatska kancelarija Gecić Law, koja je finansijski podržala njenu izradu. Brošura je predstavljena i na TV Studio B. Pogledajte nas na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=A3xtjxeQKY8

 


 

subotica

USPEH NAŠEG TEMATSKOG BROJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 

Drugi tematski broj Studentske revije za privredno pravo posvećen uporednopravnoj analizi režima sticanja svojine na poljoprivrednom zemljištu, objavljen krajem 2014. godine i pripremljen u dogovoru sa Upravom za zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, doživeo je veliki uspeh. Ova publikacija poslužila je i kao input u izradi izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kao inicijalna pravna studija za potrebe Pregovaračke grupe 4 - Sloboda kretanja kapitala. Radi lakšeg razumevanja šire javnosti, napravljen je i video zapis prezentacije broja koji je dostupan na našem Youtube kanalu. Kako je tema i sada veoma aktuelna, predstavnici Redakcije gostovali su na TV B92, o nama se pisalo u Politici i drugim dnevnim novinama, a urednik ovog izdanja učestvovala je kao najmlađi govornik na Poljoprivrednom forumu u Subotici.