TEMATSKE STUDIJE

 

Pored redovnih brojeva, u kojima se objavljuju radovi na različite teme koje se odnose na pravni okvir privrednih aktivnosti, tematska izdanja Studentske revije za privredno pravo su rezultat tematskih istraživačkih grupa, koje uglavnom čine studenti osnovnih studija, uz učešće i nekoliko studenata postdiplomskih studija. Stariji studenti mentorišu i nadgledaju mlađe studente, zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom, i predstavljaju koordinatore istraživačkih grupa. Tematska izdanja predstavljaju dodatnu vrednost naše Revije, jer kroz njih studenti ulaze u partnerstva sa institucijama javne uprave i drugih zainteresovanih strana (stakeholder-a) i objavljuju tematske studije kao inpute u procesu regulacije. Nastojimo da povećamo nivo transparentnosti procesa regulacije, što samo po sebi pretpostavlja razumevanje određenog pitanja i relevantnih opcija, koje nastojimo da identifikujemo i proširimo znanje i zainteresovanost javnosti. Ovde ćemo ukratko predstaviti naše tematske brojeve.

 


promocija nis

ČETVRTI TEMATSKI BROJ POSVEĆEN REGULACIJI SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača Regionalna privredna komora u Nišu je u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošača ,,FORUM", JKP ,,Medijana Niš" i Poslovnim udruženjem komunalnih delatnosti “KOMDEL" 16. marta organizovala okrugli sto na temu: ,,Interesi potrošača u tranformaciji i privatizaciji komunalnih preduzeća". Okruglom stolu je prisustvovala i redakcija Studentske revije za privredno pravo. Predstavljen je novi specijalni broj, koji će uskoro biti objavljen, pod nazivom ,,Regulatorni okvir snabdevanja stanovništva toplotnom energijom". Student treće godine Petar Blagojević je u svojstvu člana Redakcije predstavio brojne teme interesantne kako potrošačima, tako i kreatorima javnih politika, na prvom mestu organima lokalnih samouprava. Predstavljanje broja je izazvalo velika interesovanja predstavnika pomenutih organizacija

 

Download pdf

 


 

brosura

TEMATSKI BROJ 3. Zaštita potrošača u slučajevima nepoštene poslovne prakse


Treći tematski broj pripremljen je za potrebe Ministarstva unutrašnje i spoljnje trgovine i telekomunikacija, i predstavlja studiju o nepoštenoj poslovnoj praksi, čiji je cilj da pomogne trgovcima u naporima da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i da se potrošači informišu o tome kako da razlikuju poštene od nepoštenih poslovnih praksi. Objavljen je na zvaničnoj stranici Vlade/Ministarstva posvećenoj zaštiti potrošača i podržan od strane potrošačkih organizacija.

Preuzmi pdf

 


 

Oranoce

 

TEMATSKI BROJ 2. Režimi sticanja svojine na poljoprivrednom zemljištu


Ovaj broj je zbog aktuelnosti teme u Srbiji odjeknuo u javnosti. Studenti su pomogli Pregovaračkom timu Vlade Republike Srbije za vođenje pregovora sa EU, u okviru pregovaračkog poglavlja 4 – slobodno kretanje kapitala. Analiza koju su napravili za potrebe Uprave za poljoprivredno zemljište o regulatornim režimima za sticanje svojine na poljoprivrednom zemljištu od strane stranaca u mnogim zemljama EU i nekoliko evropskih zemalja van granica EU, pripremljena je od strane dvadeset i pet studenata. Ovaj specijalni broj praćen je dokumentarnim filmom koji su producirali sami studenti na ovu temu (objavljen na YouTube i promovisan kroz društvene mreže), gde su, jednostavnijim jezikom od stručnog, pravničkog, objašnjene opcije javne politike u liberalizaciji režima vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem. Studija je doprla do mnogih udruženja poljoprivrednih proizvođača, kao i do poslanika u Narodnoj skupštini, od kojih su je neki upotrebili za predlaganje amandmana na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

Preuzmi pdf

 

 


 

promocija prvog tematskog broja

 

TEMATSKI BROJ 1. - Strategija zaštite potrošača


Naš pilot broj bio je prvi primer zajedničkog istraživanja na određenu okvirnu temu, ali bez starijih studenata koji su nadgledali rad mlađih studenata. Posvećen je institucionalnom okviru državnih tela nadležnih za zaštitu potrošača u Evropi, u svrhu identifikacije najboljih praksi u analiziranim regulatornim režimima. Pripremljen je za potrebe projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ koji je finansirala EU, a čiji je korisnik bilo Ministarstvo unutrašnje i spoljnje trgovine. Radeći istraživanja, studenti su indirektno učestvovali u izradi Nacionalne strategije zaštite potrošača 2013-2017. Broj je javno promovisan na našem Fakultetu, a njegovom predstavljanju su prisustvovali brojni predstavnici potrošačkih organizacija.

 

Preuzmi pdf